การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-02-2021

บริษัทเอกชนจัดโครงการไข่ชนะ สู้โควิด19 แจกไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ให้ 50 โรงเรียนในจังหวัดตรัง มูลค่านับล้านบาท

ที่โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง นายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ นายสุชาติ สุวรรณวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัทรุ่งเรืองการเกษตร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สโมสรไลออนส์ตรังซิตี้  ร่วมกันมอบไข่เป็นตามโครงการไข่ชนะ กินโปรตีนสู้โควิด  จำนวน 600 แผง หรือ 18,000 ฟอง ให้แก่นักเรียนโรงวัดเขาวิเศษ พร้อมมอบไข่ไก่ และ ไข่นกกระทา ให้กับโรงเรียนเพื่อสำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

โครงการไข่ชนะ กินโปรตีนสู้โควิด จัดขึ้นโดยบริษัทรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อคืนกำไรให้สังคมในยุคโควิด19 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน และให้การสนับสนุนโปรตีนชั้นดีให้แก่นักเรียนวัยกำลังเติบโต ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการตั้งแต่มกราคม 2564  เป้าหมายแจกไข่ให้นักเรียนจำนวน 50 โรงเรียนในจังหวัดตรัง

นายสุชาติ สุวรรณวัฒน์ กล่าวว่า บ.รุ่งเรืองการเกษตรทำธุรกิจฟาร์ม ด้วยการแจกจ่ายพันธุ์ไก่ เป็ด และ ไข่นกกระทา ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จ.ตรัง และ จังหวัดใกล้เคียงเลี้ยง และ บริษัทจะรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ซึ่งเราไปส่งเสริมให้ชาวบ้าน เกษตรกร ได้มีอาชีพ

ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประโยชน์มีความสำคัญด้านโภชนาการต่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งแน่นอนว่ามมีประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน ที่ต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และการเรียนรู้ รวมทั้งในยุคโควิดทางบริษัทต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง จึงได้ทำโครงการไข่ชน โดยโครงการดังกล่าวจะแจกไข่เป็ด ไข่ไก่ และ ไข่นกกระทา ให้กับโรงเรียน 50 โรงเรียนในจังหวัดตรัง หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท