การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 15-01-2021

กต.ตร.สภ.นาโยง ร่วมกับอบต.นาหมื่นศรี และร้านเค้กกนิษฐา ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดหัวเขา

ณ บริเวณพระนอน วัดหัวเขา อ.นาโยง จ.ตรัง กต.ตร.สภ.นาโยง ร่วมกับอบต.นาหมื่นศรี และร้านเค้กกนิษฐา ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดหัวเขา โดยมี ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธาน กต.ตร.สภ.นาโยง นายวิโรจน์  เยาว์ดำ นายก อบต.นาหมื่นศรี  พ.ต.ต.ปรีชา ศรีเมือง สวป. สภ.นาโยง  ตร.ชุมชนนาหมื่นศรี จิตอาสา และพนักงานร้านเค้กกนิษฐา  

ร่วมกัน ทำความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้ ซากปูน  และ ตัดหญ้าบริเวณ 2 ฝั่งถนน ระยะทาง กว่า 1 กม. ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตามากขึ้น

นายวิโรจน์ เยาว์ดำ  นายก อบต.นาหมื่นศรี  กล่าวว่า ทางอบต.ได้ร่วม กต.ตร.สภ.นาโยง และร้านเค้กกนิษฐา เพื่อต้องการให้บริเวณพระนอน วัดหัวเขา น่าท่องเที่ยว และอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนาหมื่นศรีให้มากขึ้น

พ.ต.ต.ปรีชา ศรีเมือง สวป. สภ.นาโยง  กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อพัฒนาและปรับภูมิทัศน์วัดหัวเขาให้น่ามองมากยิ่งขึ้น โดยก่อนน่านี้ได้มีชาวบ้านเอาเศษไม้ เศษปูน ต่างๆ มาทิ้งบริเวณนี้

แต่ตอนนี้ทางตร.ชุมชนนาหมื่นศรี และจิตอาสา ได้ร่วมกันเก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้วัดหัวเขาก็น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น