การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-12-2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจำนวน 1 ราย


ที่ศูนย์แถลงข่าวจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒน์ปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นายสมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พลตำรวจตรีสันทัด วินสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังและนายไกรสร โตทับเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง ร่วมแถลงข่าวกรณี จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid 19 จำนวน 1 ราย 

ทั้งนี้จังหวัดตรังได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 รายเป็นผู้หญิงอายุ 31 ปี มีความเชื่อมโยงจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยเข้ารับการตรวจเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีอาการไข้ ไอ ระคายคอ มีอุณหภูมิ 37.3 องศาเซลเซียส วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้เก็บสิ่งส่งตรวจวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผลจากแล็ปโรงพยาบาลตรังออกมาเป็น Positive และได้ส่งผลต่อไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง ซึ่งผลของทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ยืนยันเป็นผลPositive ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตรัง

สภาพอาการทั่วไปของคนไข้ ไม่แสดงอาการรุนแรงและจากการสำรวจโรคคาดว่าน่าจะรับเชื้อจากการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครหรือที่ตลาดมหาชัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

สำหรับกลุ่มผู้ใกล้ชิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีดังนี้ 1.กลุ่มคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่ 2. ผู้โดยสารเดินทางโดยสายการบิน Lion Air โดยเดินทางเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เที่ยวบิน SL 826 โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯเวลา 18:00 น ถึงจังหวัดตรังเวลา 19.30 น ขอให้ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้เพื่อทำการหาเชื้อต่อไป