การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-10-2020

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรังและนายกอบจ.ตรัง

ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาล 2 (ทุ่งแจ้ง) ถนนตรัง – สิเกา อำเภอเมืองตรัง นางสุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จัดประชุมเจ้าหน้าที่คณะทำงานฝ่ายรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครเลือกตั้ง และเตรียมความพร้อมการจัดการรับสมัครฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม

โดยมีนายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านข้อมูล กฎหมาย และให้กำลังใจในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตลอดการรับสมัครเลือกตั้ง 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 จะมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังมาร่วมสังเกตการณ์

สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังครั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง มีการตรวจคัดกรอง ด้านหน้าอาคาร 2 จุด ผู้ที่จะเข้าในอาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง

และพื้นที่รับสมัครเลือกตั้ง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา เข้าในอาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง หากมีอาการป่วย เป็นไข้ ให้งดการเดินทางมาในวัน รับสมัครเลือกตั้ง และภายในอาคารโรงยิม 4,000 ที่นั่ง จัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร


การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โทร. 075 – 218 – 262 ต่อ 123  “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”