การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-10-2020

งานแถลงข่าว “เสน่ห์ตรัง แลหนัง โนรา”

ณ ศาลหลักเมืองตรัง ทางจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลตำบลควนธานี ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ประจำถิ่น และความเป็นไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบทอด เห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงเพื่อยกย่องและให้เกียรติติภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกัน สร้างสรรค์ สืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ในสังคมสืบไป

ทั้งนี้มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดตรัง และนางสาวสุนทรีย์ สังข์อยุทธ์ อดีตหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯตรัง ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

การจัดแถลงข่าวในวันนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นางลัดดาวัลย์ ช่วยชาติ  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง, ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง, นายสุทธิศักดิ์ พงค์เจริญทิพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรัง, นายบรรจง นฤพรเมธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และประชาชนทั่วไป

 

สำหรับการจัดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนัง โนรา” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน  2563 โดยภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ, การแสดงโนราห์ 109 คน การแสดงโขน,การแสดงชุด“หลักเมืองเรืองรอง เมืองทองเมืองตรัง เมืองหนังเมืองโนรา,พิธีบวงสรวงศาล หลักเมือง,โนราพิธีโรงครูแทงแข้,การแสดงโนรา หนังตะลุง ศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการมีชีวิต,โซนของดี จังหวัดตรัง และการประกวดมโนราห์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่า สำหรับการจัดงานปีนี้เสนอเรื่องราวของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม ซึ่งทางจังหวัดได้ผนึกรวมกันกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเทศบาลควนธานีในการสืบสานวัฒนธรรม โดยใช้กิมมิคของงานว่า “เสน่ห์ตรัง และหนังโนรา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2563นี้

นอกจากจะเอาเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นมโนราห์ หนังตะลุง หรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน พื้นถิ่นของเรามาแสดงแล้ว พื้นที่จัดงานในปีนี้เชื่อมโยงกับศาลหลักเมืองตรัง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวงานนี้