การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 08-10-2020

ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง จัดบรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ บรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape : From Crisis to Opportunity เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

 จัดโดย ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคใหม่ระดับชั้นนำของประเทศ ประกอบด้วย คุณกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณทิวา ยอร์ค ผู้ก่อตั้ง kaidee.com คุณไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับภูมิภาคอาเซียน ให้เกียรติบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรัง รวมถึงประชาชนทั่วไปและนักศึกษาเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก