การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-10-2020

ผลการประกวดกิจกรรมการแต่งบทกวีในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18

 ที่ลานเรือพระ สนามทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง ตัวแทนนักเรียนร่วมอ่านบทกวีจากผู้เข้าประกวดแต่งบทกวีงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 โดยนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด

ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทกวี “สถาปัตยกรรมที่รัก” น.ส.สุภาวรรณ สินอ่อน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง    ส่งประกวดในนามวัดศรัทธาธรรม รับมอบเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บทกวี  “สืบมรรคา…เสน่หาศิลป์ตรัง”น.ส. ชุติวรรณ พลสมสาย โรงเรียนห้วยยอด ส่งประกวดในนามวัดถ้ำพระพุทธโกษีย์รับมอบเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บทกวี “วิถีตรัง” ด.ญ. จิรประภา ชุมทอง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ส่งประกวดในนามวัดเจริญร่มเมืองรับมอบเงินรางวัล จำนวน 1,600 บาท

และรางวัลชมเชย มี 12 รางวัลๆ ละ 500 บาท