การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-10-2020

อบจ.ตรัง จัดประกวดเต้นบาสโลบในงานลากพระจังหวัดตรังครั้งที่ 18

ที่ลานเรือพระทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเต้นบาสโลบภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นในงานลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสมจิตร คงฉาง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน


การแข่งขันบาสโลบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนจังหวัดตรังได้พัฒนาทักษะบาสโลบ มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเสริมประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมการออกกำลังกายและดุแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อผ่อนคลายและลดความตึงเครียดทางจิตใจ สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการลด ละ เลิก พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ทีม

กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 25653 และแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรมา อ้วนไตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ในการดำเนินการแข่งขันและจัดหาทีมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,500 บาท และทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติและเงินบำรุงทีมๆ ละ 2,000 บาท