การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 02-10-2020

ประชุมร่วมหาแนวทางนำเสนอการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ม.5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

ที่ห้องประชุม นายจักรพงษ์  รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานประชุมร่วมหาแนวทางนำเสนอการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ม.5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายอารัต  เมืองจร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายไพโรจน์  เทศอ่ำ ผู้แทนจากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  นายชัยพฤกษ์  วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรัง นายอาชวงศ์  สาริพัฒน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง นายนิติ  อุทุมพร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง นายสิทธิพร  จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง นายไมตรี  ประทีป ณ ถลาง ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.เกาะลิบง และ กำนัน ตำบลเกาะลิบง ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันปรึกษาหรารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.เกาะลิบง ฯ

ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบ จากคลื่นลมแรงซัดเข้าใส่ผนังกันคลื่นที่เคยสร้างด้วยคอนกรีต และแนวไม้ จนพังทลาย และกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนที่เหลืออาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งดังกล่าวรวมอีกนับ 11 ครัวเรือน  โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ชาวบ้านเคยออกมาร้องเรียน ปรากฏว่า ทั้งผืนดิน เสาไฟฟ้า และบ้านเรือนของประชาชนได้ทยอยพัง และหักโค่น เสียหายไปแล้วเป็นจำนวนมาก และลึกเข้าในชายฝั่งรวมขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 30  เมตร ชาวบ้านอยู่อย่างหวาดผวา เพราะหวั่นฝาผนังบ้านซึ่งมีรอยแตกร้าว และอุ้มน้ำ จะพังลงมา ปัจจุบันมีบ้านเรือน และ แพปลา รวม 11 หลังคาเรือน ที่ขณะนี้คลื่นซัดเข้าใส่ตัวบ้าน และกัดเซาะอย่างรุนแรงจนผืนดินสูญหายกำลังถึงตัวบ้าน  ต้นมะขามก็รอวันล้ม เสาไฟฟ้าชาวบ้านต้องใช้เชือกป่านมาดึงพยุงไว้ ไม่ให้ล้มเข้าหาตัวบ้าน แต่เชื่อว่าไม่นานก็คงต้านแรงคลื่นลมที่รุนแรงซัดเข้าใส่ไม่ไหว จะต้องพังทลายลงมาทั้งหมดอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาผนังคอนกรีต และแนวไม้ที่ทำไว้ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร ก็พังเสียหายไปทั้งหมด ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานระดับสูงหาทางแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

   นายอารัต เมืองจร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านหลังเขา  หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายหาด มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายตลอดแนวชายฝั่งเป็นความยาวประมาณ 300 เมตร  และ บริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรัง ดังนั้นการดำเนินการตามกระบวนการ เช่นการขออนุญาตใช้พื้นที่ และการผลักดันงบประมาณ ต้องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ ด้านการศึกษาออกแบบ จัดทำประชาพิจารย์รับฟังชาวบ้านต่อไป และอยากทำให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน ซึ่งจากการประมาณเบื้องต้นคาดต้องใช้งบประมาณก่อสร้างราว 78 ล้านบาท

 นายชัยพฤกษ์  วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ไม่ติดปัญหา เพราะต้องการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเช่นกัน โดยการก่อสร้างโครงการนี้ตนมองว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่

ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย คือ ให้ทางโยธาธิการและผังเมือง เขียนโครงการ เขียนแบบก่อสร้างมาให้เรียบร้อย และขออนุญาตกรมอุทยานผ่านทางเขตห้ามล่า เพื่อส่งไปตามขั้นตอน ซึ่งวทางกรมอุทยานจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ว่ามีผลกระทบกับพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแลมป์ต้าไซส์หรือไม่ แต่ขอยืนยันว่าจะหาช่องทางเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นสำคัญ

 นายสิทธิพร  จิเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 หลังคาเรือน และคาดว่าจะมีอีก 6-7หลังคาเรือน จะได้รับผลกระทบอีกเนื่องอยู่ในแนวชายฝั่งเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาแบบชั่วคราว ไมคงทน ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้แก้ปัญหาด้วยการสร้างแนวกันคลื่นแบบคงทนถาวร