การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-09-2020

อสม.แห่เที่ยวโครงการ เที่ยวปันสุข กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างรายได้ให้ร้านค้า ร้านอาหาร หลังสถานการณ์โควิด-19

ที่ร้านเค้กกนิษฐา ศูนย์ของฝากและจุดพักรถจังหวัดตรัง มีรถทัวร์และรถตู้หลายสิบคันแวะเข้ามาจอดอย่างไม่ขาดสาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ได้ลงมาช้อปสินค้า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

 

ภายใต้โครงการ“เที่ยวปันสุข” “กําลังใจ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล ให้สามารถทำงานเชิงรุกในช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

โดยทางร้านเค้กกนิษฐาเป็นอีกร้านหนึ่งในจังหวัดตรังที่มีการติดต่อจากบริษัทฯนำเที่ยวเพื่อจะแวะให้นักท่องเที่ยวได้หยุดพัก ผ่อนคลาย และได้ช้อปสินค้า ระหว่างการเดินทาง เนื่องจากทางร้านฯมีจุดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถที่กว้างขวาง

 

มีร้านกาแฟ Inn Coffee บริการกาแฟสด ,กาแฟคั่วมือ มีลานโต๊ะเก้าอีไว้สำรับนั่งพักรับลมเย็นๆ มีจุดบริการห้องน้ำที่สะอาด มีบริการห้องละหมาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิม มีร้านอาหารไทย –ร้านอาหารมุสลิม

และสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง อาทิ ขนมเค้ก และหมูย่าง นอกจากนี้ยังมีร้าน Farm outletจำหน่ายสินค้าชุมชน ผักปลอดสารพิษ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการซื้อของมากขึ้น