การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 07-09-2020

กิจกรรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปูม้า ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ตราแตงโมเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร

ธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปูม้า ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ตราแตงโมเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ในนามหัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ลงพื้นที่เกาะสุกร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปูม้า ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ตราแตงโมเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร

โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ “โครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ระยะที่ 2” โดยมี นางราตรี จิตรหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกรมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกธนาคารปูม้า จำนวน 20 ท่านเข้าร่วมรับการอบรม

ทั้งนี้ โครงการธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ได้นำอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับแปรรูป เช่น เครื่องซีทสูญญากาศ ฟองเต้าหู้สำหรับห่อปูจ๊อ หม้อ กระทะ เครื่องชั่ง เป็นต้น มอบให้กับชุมชนจำนวน 3 ชุด เพื่อสานต่อกิจกรรมการถ่ายทอดที่ทางวิทยากรอบรมให้ โดย ได้รับเกียรติจาก ดร. นัฎฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูม้า 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ภายใต้แบรนด์ “แตงโมเกาะสุกร” เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สร้างจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ หรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก เมนูหลัก (เมนูแนะนำ) ที่ไว้รับรองนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนแล้วสั่งอาหารรับประทาน โดยมีส่วนผสมหลัก คือ ปูม้า ซึ่งเป็นพระเอกของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์และประกอบกับเกาะสุกร เป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพชาวประมงก็เป็นการง่ายที่จะได้มาซึ่ง ปูม้าจากท้องทะเลที่มีความสดและนำมาแปรรูปเก็บไว้ได้นาน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร