การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-08-2020

กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ป้องกันอันตรายจากขยะทะเล

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศให้สามารถท่องเที่ยวถ้ำมรกต ซึ่งเป็นแห่งท่องเที่ยวทางทะเลอันซีนไทยแลน์ของจังหวัดตรัง  ให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะในช่วงสมรสุมก็สามารถท่องเที่ยวได้ แต่ต้องฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ ในขณะที่ผู้ประกอบการพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการให้นักท่อเงที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น

ที่ท่าเทียบเรือปากเมง  ตำบลไม้ฝาด  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  นายณรงค์  คงเอียด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์   เสือบุญทอง  นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง  นายสวัน  เสน่หา  ประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง  พร้อมด้วยนักดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล  เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ป้องกันอันตรายจากขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลทุกชนิด โดยนักดำน้ำ จากหลายจังหวัดได้ช่วยกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล และเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้  ซึ่งขยะในทะเลส่วนใหญ่ที่เก็บขึ้นมานั้นจะเป็นขยะพลาสติก  อวน ตาข่าย ขวดน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งแวดล้อมทางทะเล

ทั้งนี้นายณรงค์  คงเอียด  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยนายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ว่าถ้ำมรกตถ้ำมรกต ซึ่งเป็นแห่งท่องเที่ยวทางทะเลอันซีนไทยแลน์ของจังหวัดตรัง  ให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  ที่ผ่านมาถ้ำมรกตจะปิดการท่องเที่ยวนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี  ทางผู้ประกอบการได้ทำหนังสือขอให้พิจารณาเนื่องจากบางวันสามารถท่องเที่ยวได้ แต่ก็ติดคำสั่งประกาศของกรมอุทยานฯทำให้ไม่สามารถพานักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวได้

หลังจากการพิจารณาแล้วได้ประกาศให้ถ้ำมรกต สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  ส่วนการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ยังคงปิดทุกปี ในขณะที่นายสมศักดิ์   เสือบุญทอง  นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง และนายสวัน  เสน่หา  ประธานชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง ได้ขอบคุณนายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่อนุมัติให้ถ้ำมรกตสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง คึกคักมากยิ่งขึ้น

และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ในการนำนักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ทางนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว