การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-08-2020

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ปลูกต้นข้าว (นาโยน) ตามโครงการ โคก หนอง นาโมเดล

 ณ เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง  พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนายภักดี แก้วเนียม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรัง และคณะ ร่วมเป็นประธานและหว่านกล้าข้าว ตามโครงการ โครงการ (โคก หนอง นาโมเดล) เพาะกล้าวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ 

เรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง ตั้งอยู่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมด 283 ไร่ แบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยปลูกยางพารา ผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่ แพะ วัว ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น

ปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้องได้แบ่งพื้นที่ 20 ไร่ จัดทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล อันเกิดจากพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2537


โครงการ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยจัดแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชสวน พืชไร่ ทำนา 30% เลี้ยงสัตว์ 30% ขุดสระน้ำ 30% และสร้างที่อยู่อาศัย โรงเรือน ปลูกผักสวนครัว 10% มีผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพ


โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวน 152 คน เข้าร่วมดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำสอดคล้องตามนโยบายกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมในการคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม