การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-08-2020

โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ แต่ยังคงมาตรฐานสาธารณสุขต่อไป

โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ แต่ยังคงมาตรฐานสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ จัดเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังงดกิจกรรมว่ายน้ำ และงดเล่นเครื่องเล่น

วันที่ 13 สิงหาคม  2563 นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง ) และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)  ซึ่งมีนร.ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รวมจำนวน 658 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง  ซี่งมีเด็กเล็กปฐมวัยรวมจำนวน 399 คน ซึ่งถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัด หลังรัฐบาลประกาศให้เปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบเป็นวันแรกในวันที่ 13 สิงหาคม เป็นต้นไปนั้น  

ทางโรงเรียนก็มีความพร้อมมานานแล้ว โดยมีการทำแบบสอบถามผู้ปกครองก็เห็นด้วยให้เปิดเรียนเต็มรูปแบบ และเมื่อมาเปิดเรียนได้ตามปกติเต็มรูปแบบ  ทางโรงเรียนก็ยังคงรักษามาตรการด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัดต่อไป เช่น ผู้ปกครองที่มาส่ง - รับบุตรหลานจะต้องส่ง และรับ ในจุดที่ทางโรงเรียนกำหนดเท่านั้น จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร วัดอุณหภูมิร่างกายทั้งเด็กและผู้ปกครองก่อนเข้าไปภายในโรงเรียน หากพบเด็กคนใดมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน  การจัดเจลล้างมือประจำตามจุดต่างๆ  

รวมทั้งการรักษาระยะห่างขณะอยู่ภายในโรงเรียน   ในส่วนของเด็กโตตั้งแต่ป.1-ป.4 จะนำช้อน น้ำดื่ม แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวนำติดตัวมาจากบ้านทุกวัน เพื่อลดหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวของร่วมกัน งดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีการสัมผัสใกล้ชิดต่อไป การกำหนดเวลาในการพักรับประทานอาหารและปล่อยกลับบ้านในแต่ละชั้นเรียนไม่พร้อมกัน  เพื่อป้องกันความแออัด  โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะยังคงงดกิจกรรมว่ายน้ำ และงดเล่นเครื่องเล่นทุกชนิดต่อไปไม่มีกำหนด ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโควิด 19 ต่อไป