การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 11-08-2020

ผู้ว่าฯ ตรัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สระน้ำบ้านนาโพธิ์ เทศบาลตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมประมง จึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำใน 76  จังหวัด ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11 (ตรัง) จำนวน 500,000 ตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และในการเลือกสถานที่ที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ ทางสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ได้เล็งเห็นแล้วว่า สระน้ำบ้านนาโพธิ์ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญสามารถเชื่อมต่อได้หลายสายน้ำและลำคลอง 

อาทิเช่น คลองลำศักดิ์สิทธิ์ คลองขี้แรด คลองมวน ซึ่งไหลลงมาบรรจบที่แม่น้ำตรัง และจะเชื่อมต่อกับคลองท่างิ้ว หรืออ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทำให้การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สามารถกระจายไปอาศัยวางไข่ และเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลท่างิ้ว และบริเวณใกล้เคียง