การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-08-2020

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริการวิชาการสู่โรงเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเปลือกปู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริการวิชาการสู่โรงเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พี่สอนน้องเพิ่มทักษะพัฒนาความรู้ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเปลือกปู โรงเรียนบ้านเขาโอน

 

เมื่อวันที่ 4 สิหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.เอนก สาวะอินทรย์ ผศ.ดร.ฌาณิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น และ อาจารย์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเเละสิ่งเเวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

ได้รับเชิญเพื่อจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนบ้านเขาโอน ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมี นายชาตรี ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน พร้อมด้วยคุณครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน สอนให้น้องๆ ได้รู้กรรมวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเปลือกปู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนและครัวเรือนอย่างง่ายได้