การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-07-2020

ม.อ.ตรัง มอบเงินโครงการ PSU TRANG Anti COVID-19 ให้โรงพยาบาลใน จ.ตรัง รวม 350,000 บาท

ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์สัคคยศ สังขพันธ์ ประธานโครงการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง PSU TRANG Anti COVID-19 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจากโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง 10 แห่ง

เข้ารับมอบเงินบริจาคจากการขายหน้ากากผ้า PSU รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดโครงการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง PSU TRANG Anti COVID-19 โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดตรัง ทั้ง 10 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 35,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท.