การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 09-07-2020

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal”

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกองทัพเรือและจังหวัดชลบุรี โดย พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่า​ราชการจังหวัดชลบุรี นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมจัดงานแถลงข่าวโครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำภอสัตหีบ เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Normal) ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA)

 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเชิญชวนให้ประชาชนกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับที่ ปลอดภัยแล้ว อีกทั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทาง ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสานึกต่อธรรมชาติ


และอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ รักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และเกาะแสมสาร
ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) และได้ผ่านการรับรองตาม มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือSHA)ในประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว