การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 10-06-2020

ชาวบ้านไสเดือย ต.นาหมื่นศรี ร้องเดือดร้อนหนักต้องใช้เงินเยียวยาซื้อท่อระบายน้ำฝังหน้าบ้าน แถมยังได้ท่อไม่มีคุณภาพอีกต่างหาก

ที่บ้านไสเดือย หมู่ 4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ร้องเรียนเดือดร้อนหนักจากการต้องใช้เงินเยียวยา และกู้หนี้ยืมสิน เพื่อซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตฝังคูน้ำหน้าบ้าน หลัง อบจ.ตรัง ทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แต่ไม่ทำตามข้อตกลงที่รับปากจะทำท่อบล็อคเปลี่ยนทิศทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในช่วงฤดูน้ำหลาก ให้กับชาวบ้าน  สุดท้ายอ้างงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องซื้อท่อระบายน้ำใหม่แทนของเก่า แถมไม่ได้มาตรฐาน  เพราะไม่ได้เสริมเหล็ก ทั้งนี้ชาวบ้างบางคนขอคืนท่อระบายน้ำดังกล่าว เพราะเชื่อว่าไม่คุ้มค่า เปราะบาง แตกง่าย    และเรียกร้องให้ ทางอบจ.พิจารณางบเพิ่มเติมทำท่อบล็อกน้ำเบี่ยงเส้นทางน้ำหลาก ตามที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมรอบแรก

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ม.4 ต.นาหมื่นศรี ว่าหลังการปรับปรุงถนนของ อบจ.ตรัง  ชื่อ โครงการปรับปรุงขยายผิวทางถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านน้ำผุด - บ้านไสเดือย หมู่ 4  ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง - ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง  ขนาดกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร งบประมาณ 8,970,000 บาท แต่ค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง 7,020,000 บาท แต่ขณะนี้ชาวบ้านประมาณ 40 ครัวเรือน ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากต้องออกเงินส่วนตัวซื้อท่อระบายน้ำใหม่ แทนท่อเดิมขนาด 60 ซม. ราคาลูกละ 600 บาท ที่ยังใช้งานได้อยู่ และอยู่ในสภาพดีและแข็งแรงทนทาน เนื่องจากเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่เมื่อมีการรื้อท่อเก่าทิ้ง ทำให้ต้องซื้อท่อใหม่ ตามขนาดที่ ทางอบจ.ต้องการและเห็นว่าเหมาะสม คือ ขนาด 80 ซม. ในราคาลูกละ 800 บาท  

โดยชาวบ้านทุกคนต่างตกลงจ่ายเงินซื้อในภาวะจำยอม เพราะหากไม่ใส่ท่อระบายน้ำ ก็ไม่สามารถเข้า-ออกบ้านได้ เพราะถนนผ่านหน้าบ้าน มีคูระบายน้ำด้านข้างริมฝั่งถนนตลอดเส้นทาง ประกอบกับหากไม่ใส่ท่อระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำจากภูเขาไหลลงมาท่วมบ้านเรือน ทำให้ชาวบ้านแต่ละครอบครัวที่อยู่ในสภาพย่ำแย่กับสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์วิกฤติของโควิด-19 ไม่มีเงินไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน ผลผลิตการเกษตรกรตกต่ำอยู่แล้ว  และทุกคนได้ลงชื่อขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ทั้งในฐานะคนว่างงาน และในฐานะเกษตรกร จึงจำเป็นต้องนำเงินเยียวยาดังกล่าวมาซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตใหม่ บางรายเงินไม่พอต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้รับความสะดวกต่อการเข้า-ออกบ้าน ทั้งนี้ชาวบ้านต่างยืนยันว่า เดิมในการประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการปรับปรุงถนนดังกล่าว ทาง อบจ.ได้ชี้แจงว่าจะทำท่อบล็อกน้ำ เพื่อเบี่ยงทางน้ำจำนวน 2 จุด  เพื่อเบี่ยงทางน้ำเข้าสวนยาง ไม่ให้ไหลไปตามคูและท่อระบายน้ำ เพราะจะเข้าท่วมบ้านเรือน แต่ลงมือทำถนนจริงปรากฏว่า ทางอบจ.ไม่มีท่อบล็อกน้ำตามที่ได้ชี้แจงไว้ในที่ประชุม โดยอ้างว่างบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ชาวบ้านจำใจต้องซื้อท่อระบายน้ำเองวางหน้าบ้านเอง แต่ปรากฏว่าท่อระบายน้ำที่ซื้อมากลับไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้เสริมโครงเหล็ก และเมื่อนำมาจัดวางท่อระบายน้ำก็แตกทันที เพราะมีความเปราบาง

นายชูศักดิ์ หนูเลี่ยง (เสื้อน้ำเงิน) อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 155 ม.4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ที่ต้องมาจ่ายค่าท่อระบายน้ำ ที่ทาง อบจ.สั่งให้ในพื้นที่จัดหาท่อมาลงไว้ โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ออกเงินเองทั้งหมด  ทั้งๆที่ของเดิมยังใช้ได้อยู่และแข็งแรงทนทาน แต่ท่อใหม่ที่ได้รับกลับเป็นท่อที่ไม่มีโครงเหล็ก เป็นเพียงหินและคอนกรีตอัดแท่งเท่านั้น ซึ่งเปราะบาง แตกง่าย และไม่เหมาะกับการใช้งาน เมื่อเทียบกับท่อเดิมที่ชาวบ้านใช้อยู่ มีคุณภาพแตกต่างกันมาก ตนจึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกับเรืองนี้

ด้านนายรมณ์ ช่วยชนะ (เสื้อแดง) กล่าวว่า ท่อที่นำมาให้เป็นท่อระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน ในขณะที่ชาวบ้านเป็นคนออกเงินซื้อท่อระบายน้ำ น่าจะได้รับของดีมีคุณภาพมากกว่านี้ สำหรับการวางท่อนี้ชาวบ้านไม่มีใครเห็นด้วย โดยชาวบ้านขอให้ฝังท่อบล็อคขนาดใหญ่ 2 จุด เพื่อเบี่ยงทางน้ำ ไว้ระบายน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนของชาวบ้าน

ทางด้านนายประจวบ สีดำ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง (เสื้อขาว) กล่าวว่า ตนเองได้รับคำสั่งจาก อบจ.ให้เป็นคนจัดหาท่อคอนกรีต จึงประสานผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยเป็นธุระจัดหา โดยอบจ.ไม่ได้กำหนดขนาดท่อไว้เลยว่า จะต้องเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บอกแต่ให้โทรประสานแจ้งร้านค้าเอาท่อขนาด 80 ซม.มาลง เท่านั้น ความจริง อบจ.ต้องกำหนดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่า ท่อคอนกรีตที่ใช้จะต้องเสริมเหล็กเท่านั้น แต่ปรากฏว่าท่อระบายน้ำที่ได้มา กลับไม่เสริมเหล็ก เปราะบาง แตกง่าย  ที่สำคัญชาวบ้านไม่ได้ต้องการถนน แต่ต้องการให้ อบจ.ลงท่อขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน แต่สุดท้าย อบจ.มาทำถนน และต้องขุดคูใหม่ และไม่ฝังท่อขนาดใหญ่ตามที่รับปากไว้กับชาวบ้าน ทั้งนี้ ชาวบ้านต่อรองแล้ว ไม่ต้องการซื้อท่อระบายน้ำใหม่ เพราะของเก่าที่มีใช้งานได้อยู่ ส่วนของตนต้องซื้อท่อระบายน้ำทั้งหมด 31 ลูก และสั่งซื้อเป็นลักษณะพิเศษเสริมเหล็กหลายชั้น ราคาลูกละ 1,200 บาท ยอดเงินที่จ่ายไปกว่า 4 หมื่นบาท ขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆต้องจ่ายคนละหลายพัน ถึงหลายหมื่นบาท และบางคนต้องเอาเงินเยียวมาซื้อ แทนที่จะได้นำไปจ่ายเรื่องความจำเป็นของครอบครัว ซึ่งอยากให้ ทางอบจ.รับผิดชอบ เพิ่มงบซื่อท่อระบายน้ำให้ชาวบ้าน เพราะเป็นความต้องการของ อบจ.ตั้งแต่แรกก่อนที่จะลงมือทำถนน และขุดคูใหม่