การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-06-2020

ผู้บริหาร CP Land มอบ 2 ล้านบาท เข้ากองทุน ‘นายชวน หลีกภัย และเพื่อน’ ให้ นักศึกษา ม.อ.ตรัง

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเป็นตัวแทนจาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในนามของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย

มอบเงินสมทบเข้ากองทุน นายชวน หลีกภัย และเพื่อน เป็นจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง