การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-05-2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบประกาศเกียรติบัตรแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และพลังสตรีตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบประกาศเกียรติบัตรแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และพลังสตรีตรัง ที่มีส่วนร่วมในการเย็บหน้ากากอนามัยผ้า สภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)และประชาชนในจังหวัดตรัง

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางเอื้อจิต เจริญทรัพย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ พลังสตรีที่มีส่วนร่วมในการเย็บหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนในจังหวัดตรัง

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า นอกจาก การรับใบประกาศเกียรติบัตรแล้ว ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าที่สตรีร่วม กันตัดเย็บจนเสร็จแล้วมาส่งมอบด้วย ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรังได้ระดมพลังสตรีตรัง และ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรี จากทุกอำเภอ ซึ่งให้ความร่วมมือตัดเย็บหน้ากากอนามัย ในครั้งนี้จน เสร็จแล้ว จำนวน 14059 ชิ้น

และในวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก ทุกอำเภอรับผ้าไปร่วมกันเย็บเพิ่มอีก จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 จะหมดไป