การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-04-2020

ม.อ. จับมือ SCG มอบ ตู้เก็บตัวอย่างตรวจ (SWAB ROOM) ให้ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง

เมื่อวันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และรักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาวดี ง่วนสน อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คุณพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าวส่งมอบตู้เก็บตัวอย่างตรวจ (SWAB ROOM) แบบห้องความดันลบ จำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ตรัง

มีคุณวิเชษฐ์ ชูเชื้อ Managing director South Chain พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ร่วมในพิธีมอบ โดยมีแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เป็นตัวแทนรับมอบ

 ตู้เก็บตัวอย่างตรวจ SWAB ROOM  เป็นผลงานการพัฒนาและออกแบบทีมงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับความร่วมมือในการผลิตโดย CPAC Construction Solution และเพื่อมอบให้กับ 10 โรงพยาบาล ในพื้นที่ 7 จังหวัดในโซนภาคใต้

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงอุตสาหกรรม หอการค้าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ SCG เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19)  และอำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์ในการทำงาน

โดยจุดเด่นของผลงานชิ้นนี้ คือเป็นการแยกพื้นที่ระหว่างแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม มีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องตลาด ต้นทุนต่อเครื่องประมาณ 65,000 บาท และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย