การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 11-03-2020

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก โดยรับการช่วยเหลือน้ำอุปโภคกว่า 1 แสน5 หมื่นลิตรแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 เนื่องจากประชาชน จำนวน 7 หมู่บ้าน 1,162 ครัวเรือน กว่า 3 พันคน ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนเดือดร้อนหลังจากได้รับการ้องขอความช่วยเหลือ พลตรีภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 สั่งการให้จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 นำรถบรรทุกน้ำอุปโภค บริโภค ขนาด 6 พันลิตร ออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน โดยนำน้ำใส่ภาชนะของประชาชนและแหล่งน้ำกลางของหมู่บ้าน ซึ่งการอออกไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง เป็นไปตามโครงการราษฎร์ รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพบก ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ


ทางด้านนายสมบัติ กุลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา ตำบลหนองปรือ มี 12 หมู่บ้าน ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 4,5,6,9,10,11และหมู่ที่ 12 จำนวน 1,162 ครัวเรือน กว่า 3 พันคน ภัยแล้งเกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการแจกจ่ายน้ำในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

เนื่องจากน้ำในลำคลอง แห้งขอดและระบบประปาหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนเดือดร้อน จึงร้องความช่วยเหลือไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค โดยทำเรื่องแจ้งไปยังอำเภอห้วยยอด เพื่อส่งดรื่องไปยังจังหวัดตรังพิจารณาช่วยเหลือ ในขณะที่นายเจริญ เยาว์ดำ ชาวบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ ได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่นำน้ำมาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้