การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-03-2020

หนุ่มวัย 30 ปี ชาวตรัง กลับใจหลังจากที่เคยเกเร หันมายึดอาชีพปลูกผักเพราะใจรักในอาชีพเกษตรกร

หนุ่มวัย 30  ปี ชาวตรัง กลับใจหลังจากที่เคยเกเร หันมายึดอาชีพปลูกผักเพราะใจรักในอาชีพเกษตรกร  สร้างรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 หมื่น5 พันบาท  พร้อมเชิญชวนวัยรุ่นที่ทำตัวเกเรให้กลับตัวหันมาประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในขณะที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยงและสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง พร้อมให้การสนับสนุน ปัจจัยการผลิต

        นายมานพ  แก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง  เกษตรอำเภอนาโยง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง   ที่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  เป็นบ้านองนายอนุสรณ์  หนูทอง  อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นเกษตรกรทำอาชีพปลูกผักขาย สร้างรายได้ มา 3-4 ปี แล้ว 

จากการสอบถามนายอนุสรณ์  บอกว่า เมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นนั้นค่อนข้างเกเร แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งตนเองก็คิดว่าการทำตัวเกเรนั้นไม่มีอะไรดีขึ้น จึงได้กลับตัวเป็นคนใหม่ หันมาทำอาชีพการเกษตร เนื่องจาก บิดา มารดา นั้นทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งตนนั้นได้ใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านประมาณ 1 งาน ปลูกผัก เช่น ผักกาดขาว  มะเขือ พริก ผักโขม และอีกหลายชนิด

ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทำขึ้นเอง ไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด ซึ่งสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค  โดยมีผู้บริโภคมาเดินเลือกซื้อผักในแปลงผัก และตนเองกับแม่ ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปขายตามท้องตลาด  ได้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนผักที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อประชาชนผู้บริโภค ตนจึงอยากจะเชิญชวนวัยรุ่นที่เกเรกลับตัวกลับใจ หันมาทำอาชีพสุจริต อาชีพใดก็ได้ แต่อาชีพการเกษตรนั้น เป็นอาชีพที่มีรายได้ทุกวัน สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  นอกจากนี้ตนยังมีบ่อน้ำไว้คอยรดต้นผัก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่อย่างใด

          ทางด้านนายมานพ  แก้วอัมพร  เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกร ในการทำการเกษตรภายในครัวเรือน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในส่วนของนายอนุสรณ์ นั้น จากการที่มีความประพฤติเกเร แล้วกลับตัวกลับใจมาทำอาชีพเกษตร สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนั้น ได้มอบหมายให้นายเสน่ห์  ทองเกลี้ยง  เกษตรอำเภอนาโยง เข้ามาดูแลและสนับสนุน ปัจจัยด้านการผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อนำมาเพาะปลูก หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว  ซึ่งนายอนุสรณ์ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และควรเอาเป็นแบบอย่าง สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดตรัง ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศภาวะภัยแล้งแต่อย่างใด ต้องรอดูรายงานจากเกษตรอำเภอก่อนว่าพื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง หากประสบภัยแล้วก็จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง และเบิกจ่ายงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันที