การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-02-2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท ในการวางปะการังเทียม เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง

 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ตรัง ร่วมกันวางปะการังเทียม ชนิดแท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5 เมตร จำนวน 675 แท่ง พร้อมฐานทุ่นและทุ่นแสดงตำแหน่ง จำนวน 4 ชุด 

โดยทำการวางปะการังเทียม ที่บริเวณหลังเกาะยา ตำบลไม้  อำเภอสิเกา  และบริเวณเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ตามโครงการวางปะการังเทียม เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ใช้งบประมาณกว่า 4 ล้านบาท

           ทั้งนี้การวางปะการังเทียมโดยใช้แท่งคอนกรีตนั้นนอกจากจะลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแล้ว ปะการังเทียมยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนให้เจริญเติบโต  หากมีสัตว์น้ำจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงภาวะที่อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำดูปะการังและสัตว์น้ำใต้ทะเลที่ท้องทะเลจังหวัดตรัง ไม่ควรนำปะการังที่มีอยู่ในท้องทะเลขึ้นมาด้วย นอกจากจะเป็นการทำลายทรัพย์ยากรทางธรรมชาติทางทะเลแล้ว ยังส่งผลกระพบต่อแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและที่สำคัญยังผิดกฎหมายอีกด้วย