การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 11-01-2020

กิจกรรมวันเด็กที่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  เปิดค่ายนำอาวุธยุทโธปกรณ์  ซึ่งในปีนี้นำเฮลิคอปเตอร์และรถถัง มาให้เด็กๆได้ชม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อคืนความสุขให้กับเด็กๆ

            ที่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง พ.อ.เฉลิมพล  เทโหปการ   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กมีว่า เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย  ทั้งนี้กองทัพบกมีนโยบายเปิดค่ายทหาร เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  ได้มีการนำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ ออกมาให้เด็กๆได้เล่นและได้ชม

            สำหรับปีนี้ทางกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ทั้งนี้ได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์  ซึ่งในปีนี้นำเฮลิคอปเตอร์และรถถัง มาให้เด็กๆได้ชม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก  การจัดกิจกรรมเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อคืนความสุขให้กับเด็กๆ อีกทั้งมีของรางวัล  อาหาร ขนม และสิ่งของมาร่วมแจกให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองพาเด็กๆมาเที่ยวจำนวนมาก