การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-01-2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้โชคดี

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้โชคดี ณ ลานจอดรถผู้บริหารจังหวัดตรัง
ตามที่ จังหวัดตรัง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-15 ธันวาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ จัดให้การจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดตรัง เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง


โดยได้มีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดตรัง เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรมงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 และได้มีการประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดเรียบร้อยแล้ว

และในวันนี้จะทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลสร้อยคอทองคำ ได้แก่ นายสมพร ทิพย์กล่อม บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว นายสมพร ยดย้อย บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด นายพสิษฐ์ บุญยอด บ้านเลขที่ 325 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด นางสาวจริยา ปรีชาวัย บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด นายชิษณุพงศ์ ชูแก้ว บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด นางวัณณิดา เศรษฐพิศาล บ้านเลขที่ 11/4 ถนนรักษ์จันทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง และนางสาวเนาวรัตน์ วัฒนศรีโรจน์ บ้านเลขที่ 1859 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


รางวัลจักรยานยนต์ ได้แก่ นายนิคม ศรีปล้อง บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 5 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด
และรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota รุ่น Yaris ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ บัวทอง บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง