การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 28-07-2019

ผู้ว่าฯตรัง นำพสกนิกรชาวตรังร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมนำข้าราชการปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมพระภิกษุสามเณร จำนวน 68  รูป รับบิณฑบาตร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 จังหวัดพร้อมพสกนิกรจังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมหลากหลาย โดยในช่วงเช้าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร จากนั้นประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ,ถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและกิจกรรมรวมพลังของแผ่นดิน เปิดโครงการ “1จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของจังหวัด ช่วงบ่ายเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โดยทางเทศบาลนครตรังเป็นเจ้าภาพหลัก และช่วงค่ำจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อความเป็นความเป็นศิริพิพัฒนรัตนมงคลกับชาวตรัง ในฐานะที่พวกเราเป็นพสกนิกรชาวไทย 

นอกจากนี้ในกิจกรรมแต่ละพื้นที่มีกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ มีกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหลายเรื่อง เช่น การเลี้ยงอาหารให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เป็นต้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดตรังในช่วงเดือนมหามงคลให้ทุกคนช่วยกันทำความดีเพื่อแผ่นดินของเรา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 

นอกจากนี้การเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินนั้น เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เป็นพลังสำคัญที่จะสร้างความสงบเรียบร้อย ความรักความสามัคคี ก็แสดงออกถึงคำถวายสัตย์ปฎิญาณที่จะต้องทำความดีช่วยกันทำให้สังคมเกิดความสุขสงบเรียบร้อย