การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-04-2019

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานฯ (ต้นรวงผึ้ง)

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานจังหวัดพังงา (ต้นรวงผึ้ง) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

ณ บริเวณวงเวียนศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันที่ 29 เมษายน ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

โดยต้นรวงผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกปักรักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็น