การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 07-02-2019

ประเพณีป้อนข้าวใหม่ให้ช้างหลังเก็บเกี่ยว

เจ้าของช้างในอำเภอนาโยง จ.ตรังยังคงสืบทอดประเพณีป้อนข้าวใหม่ให้ช้าง โดยเชื่อว่าจะทำให้เกิดความโชคดีทั้งแก่ชาวนาและเจ้าของช้าง โดยมีนายอำเภอนาโยงทดลองนั่งบนหลังช้างเป็นครั้งแรกในชีวิตท่ามกลางเสียงนักเรียนที่ร้องเพลง” ช้าง” เพื่อให้กำลังใจนายอำเภอและคุณครูผู้หญิงที่นั่งบนหลังช้างด้วย 

ชาวบ้านในตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการป้อนข้าวใหม่ให้ช้าง หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีที่ปลูกไว้แล้วจะต้องมีเจ้าของช้างหรือควาญช้าง นำช้างที่เลี้ยงไว้เดินผ่านทุ่งนาหรือหน้าบ้านของชาวนา เพื่อให้ชาวนานำข้าวเปลือกที่เก็บมาใหม่ ๆ ปลอดภัยจากสารเคมีป้อนให้ช้างทุกหลังคาเรือน

โดยเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง หากได้ทำบุญด้วยการให้ช้างกินข้าวใหม่ที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะทำให้เกิดโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองและการทำนาในปีต่อ ๆ ไปจะได้ผลผลิตงอกงามดี ซึ่งปีนี้ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาหมื่นศรี พร้อมใจกันเกี่ยวข้าวใหม่ด้วยแกละ มีทั้งข้าวเล็บนก ข้าวทิมทับแดง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวงวงช้าง ข้าวเบาช่อม่วงและข้าวพื้นเมืองตรังชนิดอื่น ๆ มาป้อนให้กับพลายบุญสม อายุ 38 ปีซึ่งเป็นของนายเชิดชัย เชยชื่นจิตร อายุ 48 ปีชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 

โดยหลังทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและขอขมาพระแม่โพสกเรียบร้อยแล้ว นายยงยุทธ จิตรสำรวย นายอำเภอนาโยง ได้นำข้าวใหม่ที่ชาวบ้านเพิ่งเก็บเกี่ยวได้ ไปป้อนให้กับพลายบุญสม โดยมีคณะครู นักเรียนและชาวบ้านร่วมป้อนข้าวใหม่ให้กับพลายบุญสม เพื่อถือเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วย ส่วนนายอำเภอนาโยงใจกล้าขอนั่งบนหลังช้างคู่กับครูผู้หญิงของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง เนื่องจากไม่เคยนั่งบนหลังช้างมาก่อน สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนายอำเภอนาโยงเป็นอย่างมาก ส่วนครูและนักเรียนที่เหลือต่างช่วยกันร้องเพลง”ช้าง” เพื่อให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนาน ก่อนช้างจะเดินวนรอบนาข้าวและพากลับมาที่เดิม

ด้านนายเชิดชัย เชยชื่นจิตร เจ้าของช้างพลายบุญสมกล่าวว่า เมื่อก่อนเวลาช้างเดินผ่านบ้านไหนทุกบ้านจะเอาข้าวใหม่มาป้อนให้ช้างเพื่อรับขวัญและสะเดาะเคราะห์ไปในตัว ส่วนครอบครัวของตนเลี้ยงช้างมา 4 ชั่วอายุคนแล้ว มีช้างอยู่จำนวน 4 เชือก ส่วนใหญ่เป็นข้าวพื้นเมืองไม่มีสารเคมี จะให้ช้างกินทุกปีเพื่อเป็นการทำบุญเลี้ยงช้างร่วมกับชาวบ้านที่ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการป้อนข้าวใหม่ให้ช้าง