การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรังและนายกอบจ.ตรัง
งานแถลงข่าว “เสน่ห์ตรัง แลหนัง โนรา”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง มอบเงินรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำยางสดแก่สหกรณ์ เพื่อผลิตเสาหลักนำทางยางพารา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัยและมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจาการจมน้ำ 1 ราย
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองตรัง
ประชุมหารือการบูรณาการโครงการ การอนุรักษ์พะยูน
รพ.วัฒนแพทย์ตรังจัดเสวนา “ตรวจอย่างไรเข้าใจโรคทางเดินอาหารและตับ”
ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง จัดบรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape

โฆษณา