การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริการวิชาการสู่โรงเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเปลือกปู
พช.ตรัง มอบพันธุ์ผักให้สตรีตามโครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคง ทางอาหาร”
พช.ตรัง จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน
มรสุมพัดผ่าน ทำให้ทะเลมีคลื่นลมแรง หวั่นจะเกิดอันตรายทำให้เรือล่ม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ปรับหลักสูตรพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “พริกไทยปะเหลียน”
ม.อ.ตรัง มอบเงินโครงการ PSU TRANG Anti COVID-19 ให้โรงพยาบาลใน จ.ตรัง รวม 350,000 บาท
ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

โฆษณา